• Banner2013-1
  • Banner2013-2
  • Banner2013-3
  • Banner2013-4
  • Banner2013-5
side-banner

De vicieuze cirkel van Armoede, Gezondheidszorg & Onderwijs

(panel: Henri Blinker (Suriname), Mavis Brooks (St. Maarten), en Iris Shiripinda (Zimbabwe)

Het thema armoede, gezondheidszorg & onderwijs wordt bekeken en besproken vanuit het perspectief van het panellid en jij.

In deze sessie zal aandacht besteedt worden aan: bewustwording, de rol van ouders, de kracht van onderwijs en het geloof in eigen kracht als instrument voor het bestrijden van armoede.

Wat is volgens jou het nut van bewustwording en betrokkenheid omtrent deze vicieuze cirkel?

Welke kansen en/of bedreigingen brengt dit met zich mee?

Hoe kan je dit het beste bestrijden en wat voor vorm van participatie kan dit bestrijden?

Wat is het verschil tussen de rijke Magic Johnson en een arme HIV/AIDS patiënt?

Terug naar Programma 2007<<